Feeds:
Entrades

Archive for Desembre de 2014

Nueva Junta directiva de la SPV

L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA de la SOCIETAS PHILOSOPHORVM VIVEMTIVM (SPV) del 5 de Desembre del 2014, ha decidit per unanimitat designar a la nova Junta Directiva, que queda constituida per:

President: Francesc Forn i Argimón.

Secretaria General: Noemí Barrera

Tresorer: Joan Almirall.

Vicepresident: Andreu Grau.

Vocals: Miguel Candel, María Valle, Luisa Oñate y Eusebi Farrés.

Anuncis

Read Full Post »

Para facilitar la aprobación preceptiva del acta de la Asamblea correspondiente al año 2013, os transcribo su contenido:

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA de la SOCIETAS PHILOSOPHORVM VIVEMTIVM (SPV) del 13 de desembre del 2013.

Convocats amb dotze dies d’antelació i reunits a les 18:15 en l’aula 401 de la Facultat  de Filosofia de la UB, carrer Montalegre nº 6, 4ª planta, l’assemblea ordinària transcorre segons el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. El secretari Josep Vives procedeix a la lectura de l’acta de la assemblea anterior, que s’aprova per unanimitat.

 

 1. Informe de gestió:
  1. Estat de comptes. El tresorer Joan Almirall informa que hi ha un saldo positiu de 2.651 €, que s’aprova per unanimitat.

 

 1. S’acorda per unanimitat que, abans de l’agost del 2014, la Junta de la SPV es reunirà per analitzar, debatre i prendre decisions en relació a les quotes de la societat i les activitats que poden ser finançades amb l’actiu disponible, segons un ordre del dia que es comunicarà prèviament.

 

 1. S’informa que s’han dut a terme les tertúlies habituals i també s’ha organitzat i portat a terme amb èxit el seminari “Definició, descripció i enumeració. L’ordenació de la vida i del coneixement”, equivalent a 1,5 crèdits de lliure elecció reconeguts per la UB, els dies 11, 12 i 13 de desembre de 2013, en el qual han estat ponents diversos membres de la SPV.

 

 1. S’informa que en breu sortirà la primera publicació de la SPV en format de revista electrònica, que s’enllaçarà a la pàgina web de la SPV. No es considera oportú ni factible publicar conjuntament amb altres publicacions o revistes ja existents.

 

 1. Acords: estudiar i definir millores en la comunicació i la difusió de les activitats de la SPV utilitzant les TIC’s adients, que s’implementaran en el primer semestre del 2014.

 

 1. Propostes d’activitat.

 

 1. A proposta del membre de la Junta Giambattista Livi, s’organitzaran trobades-xerrades informals a petició de qualsevol membre de la SPV entre aquells que hi vulguin participar. Es procedirà a fer un protocol adient.

 

 1. A proposta de la presidenta Rayda Guzmán, s’accepta la proposta de fer una ponència sobre el text d’Alberoni “Los envidiosos”, a concretar data, títol i resum.

 

 1. En relació a la proposta de la presidenta Rayda Guzmán de fer un curs a l’Ateneu, se li prega que faci arribar als altres membres de las Junta una còpia del projecte al mateix temps que el presenta a l’Ateneu. En tal cas s’autoritzaria la utilització del logo de la SPV.

 

 1. Per unanimitat s’acorda que ni els organitzadors ni els ponents de les activitats de la SPV rebran emoluments de la SPV per llurs activitats.

 

 1. Precs i preguntes. A proposta de Miguel Candel s’acorda adherir-se al homenatge de la Facultat de Filosofia al professor emèrit Antonio Alegre, a qui es demanarà que faci a la SPV una ponència sobre Plató o qualsevol altre tema de filosofia antiga.

Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 19:00.

Read Full Post »